top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

bladeren.png
 • De Cliënte is voorgelicht door therapeut over natuurgeneeskunde en de te verwachten effecten tijdens en na de behandelperiode, middels een intakegesprek.

 • De Therapeut verplicht zich informatie te verstrekken aan de cliënte betreffende de behandeling, mits dit niet de behandeling zelf op negatieve wijze beïnvloed.

 • De cliënte verplicht zich alle relevante informatie te verstrekken aan de therapeut. Alle eventuele nadelige gevolgen die voorvloeien uit het achterhouden van informatie, al dan niet aanwezig in het dossier, zijn voor verantwoordelijkheid van de cliënte.

 • De cliënte gaat akkoord met de tariefstelling zoals gemeld in de prijslijst, te vinden op de website en in de praktijk. Deze contant of per overschrijving te voldoen.

 • Afspraken die niet nagekomen worden en niet tenminste 24 uur van te voren zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

 • De Therapeut verplicht zich tot geheimhouding van persoonsgegevens.

 • Beëindiging van de behandeling kan te alle tijde met wederzijds goedvinden geschieden.

 • Indien de cliënte de voortzetting van een behandeltraject niet langer op prijst stelt, kan de cliënte onder eigen verantwoordelijkheid het behandeltraject eenzijdig beëindigen.

 • De behandeling in mijn praktijk is niet geschikt om medische diagnose te stellen of ziektes te behandelen. Het is bij uitstek geschikt om naast de reguliere gezondheidszorg te functioneren en niet in plaats daarvan. Daarom wordt het op prijs gesteld als de huisarts en/of specialist op de hoogte is van uw klacht.

 • Ongeneeslijke ziektes kunnen met behulp van massagetherapie niet worden weggenomen. De behandelingen kunnen wel een positieve bijdrage leveren in de ondersteuning van de gezondheid en het welbevinden van de cliënte. Dit is ook mogelijk tijdens en na een regulier behandel traject.

 • Voorgeschreven medicatie mag nooit zonder overleg met een huisarts en/of specialist veranderd of geheel achterwege gelaten worden. Bij twijfel, in welke vorm dan ook, dient de cliënte contact op te nemen met een huisarts en/of specialist.

 • De client is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar gezondheid.

bottom of page