top of page

PRIVACY STATEMENT

bladeren.png

Praktijk Sandra Goos gevestigd te Riethoven is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

info@sandragoos.nl 

Adres Riethoven, Vlasstraat 21

Telefoonnummer: 06 15 509 707

Sandra Goos is zelf de Functionaris Gegevensbescherming van Praktijk Sandra Goos.  Zij is te bereiken via info@sandragoos.nl  

 

De persoonsgegevens

Wij verwerken je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • In geval van behandeling van kinderen: naam, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders

 • Geslacht

 • Geboortedatum

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

  

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Informatie over je gezondheid en de voortgang van de behandelingen

 • Datum van het eerste contact en data van alle behandelingen

 

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Op je te informeren betreft workshops en events

 • Omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

 

Geautomatiseerde besluitvorming 

Google analytics voor het volgen van de activiteiten op de website, zodat duidelijk is welke pagina's het meest bezocht worden en of aanpassing van de website nodig is. Verwachte gevolgen voor betrokkene: geen.

 

Bewaarplicht persoonsgegevens

We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De wettelijke bewaartermijn (volgens de WGBO) van cliënt-dossiers is 20 jaar, ingaand na afloop van de laatste behandeling. Deze termijn geldt voor gegevens die verband houden met de gezondheid.

Wij hanteren deze bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • NAW gegevens

 • geboortedatum

 • mailadres

 • telefoonnummer

 • datums van de behandelingen

 • behandelverslagen

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Sandra Goos is vanwege haar beroep gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Dat houdt in dat zij in principe geen gegevens van cliënten mag delen of aan anderen mag verstrekken. 

Sandra Goos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

De website van Sandra Goos gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

 • Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Praktijk Sandra Goos  neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Opgesteld oktober 2021

bottom of page